Gå til hovedindhold
SF1631
Ledelsesinformation - omsorgsdata
Ledelsesinformation

Formål

Formålet med integrationen er, at løsningen Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) kan modtage ”Fælles Sprog III”-strukturerede ”KLGateway rapporter” fra kommunernes omsorgsløsninger. Omsorgsdata valideres og leveres af systemet KLGateway. Efterfølgende vil data – sammen med en lang række andre dataområder – blive brugt til at udstille beregninger af nøgletal på laveste registreringsniveau for kommunerne.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget for de services, hvor der anvendes dynamisk rutning. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1631_1.0
Ledelsesinformation - omsorgsdata
Status gyldig fra
09/08/2022
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen benytter Fælleskommunal Filudveksling (SFTP) for at FLIS kan modtage omsorgsdata fra KLGateway.

1. Afsendersystem (KLGateway) afleverer en fil med omsorgsdata fra én kommune + tilhørende triggerfil i afsendersystemets IN-folder i komponenten Fælleskommunal Filudveksling.
2. Fælleskommunal Filudveksling ruter filen til modtagersystemets OUT-folder baseret på opslag i rutetabel (ruten er konfigureret på forhånd).
3. Afsendersystem (KLGateway) verificerer, at rutningen er succesfuld, ved at hente kvitteringsfil fra afsendersystemets OUT-folder.
4. Modtagersystem (FLIS) henter fil med omsorgsdata + tilhørende metadatafil i modtagersystemets OUT-folder.

Services

Filservice / Serviceplatformen
OmsorgsdataAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at systemet KLGateway kan aflevere en fil med omsorgsdata for en given kommune til Fælleskommunal Filudveksling.

Beskrivelse

Servicen udtrykker et simpelt SFTP-kald med dynamisk implicit rutning til Fælleskommunal Filudveksling.

Filservice / Serviceplatformen
OmsorgsdataHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen FLIS kan hente en fil med omsorgsdata for en given kommune fra Fælleskommunal Filudveksling.

Beskrivelse

Servicen udtrykker et simpelt SFTP-kald med dynamisk implicit rutning til Fælleskommunal Filudveksling.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side