Gå til hovedindhold
SF1780
Jobcenter - Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag
Beskæftigelse

Formål

Integrationen giver det kommunale ydelsessystem mulighed for at sende og opdatere status på ydelser til jobcentrene. Integrationen er bilateral mellem kommunernes jobcenterløsninger og løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen kan kun anvendes af jobcenterløsninger og KY. Såfremt en kommune ikke har direkte integration til den jobcenterløsning, som anvendes af kommunen, skal der yderligere indgås aftale med leverandøren af jobcenterløsningen om dette. For en uddybning af anvendelsesvilkår se dokumentationen.
SF1780_2.5
Jobcenter - Kontanthjælp Send bevilling til jobcentersag
Status gyldig fra
02/12/2020
Version
2.5
I drift

Nyt i denne version

Opdateret med retningslinjer for kommunal godkendelse af Serviceplatformens viderestilling af kald fra fagsystemerne til jobcenterløsningerne. Dette medfører, at jobcenterløsningerne skal oprette de nødvendige services på ADM, og at fagsystemerne skal lave serviceaftaler på de relevante services for at sikre kommunal godkendelse af dataforsendelse.

Beskrivelse

Integrationen er en gennemstillingsintegration på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen KY til at opdatere jobcentrene med bevillingsoplysninger (herunder oprettelse, opdatering og sletning) på en borger, når der er ændringer i borgerens ydelse. Herunder evt. relationer til kontaktforløbet og jobcenterløsningens sag, hvis disse kendes.

Services

Webservice / Serviceplatformen
KontanthjaelpServiceJC
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen. Den giver mulighed for at levere informationer til jobcenterløsningerne. Serviceplatformen router til relevant jobcenterløsning.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor status på ydelser gennemstilles til jobcenterløsningerne, som leverer synkront svar tilbage til anvender.

Servicen udstiller to operationer:
- Ret bevilling benyttes til at overføre bevillingsoplysninger til en given jobcenter-løsning i forbindelse med opstart/ændringer af bevillinger. Der skal kun sendes bevillinger med status afgjort/i gang/stoppet, og dermed ikke for ansøgte og afslået bevillinger. Er der tilknyttet et kontaktforløb til bevillingen, overføres referencer til jobcenterets Sag og Kontaktforløb.
- Slet bevilling benyttes til at overføre bevillingsoplysninger til jobcenterløsning i forbindelse med sletning af bevilling. En sletning af bevilling foretages pr. dags dato for servicekald. Er der tilknyttet et kontaktforløb til bevillingen, overføres referencer til jobcenterets Sag og Kontaktforløb.

For hver besked, der sendes, returneres en synkron, forretningsmæssig kvittering tilbage.

En besked består af en fællesdel (header) med felter, der gælder for alle beskedtyper, samt en krop (body), som varierer afhængig af beskedtype.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/JC/Kontanthjaelp/2

UUID: 54b957dc-b2f7-41b1-9e2d-709ad9458a04

EntityId: http://jc.serviceplatformen.dk/service/kontanthjaelp/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/JC/Kontanthjaelp/2

UUID: 54b957dc-b2f7-41b1-9e2d-709ad9458a04

EntityId: http://jc.serviceplatformen.dk/service/kontanthjaelp/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.