Gå til hovedindhold
SF2093
Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter
Beskæftigelse

Formål

Integrationen giver det kommunale sygedagpengesystem mulighed for at anmode om forlængelse af en sygedagpengesag hos jobcentrene. Jobcentrene svarer med den anvendte forlængelseskode eller afviser anmodningen.
Det er også muligt for jobcentrene at udsende besked om igangsat forlængelse til sygedagpengesystemet, uden der har været sendt forudgående anmodning. Integrationen er bilateral mellem kommunernes jobcenterløsninger og løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen kan kun anvendes af jobcenterløsninger og KSD.
SF2093_2.6
Jobcenter SDP Afsend anmodning om forlængelse til jobcenter
Status gyldig fra
02/12/2020
Version
2.6
I drift

Nyt i denne version

Opdateret med retningslinjer for kommunal godkendelse af Serviceplatformens viderestilling af kald fra fagsystemerne til jobcenterløsningerne. Dette medfører, at jobcenterløsningerne skal oprette de nødvendige services på ADM, og at fagsystemerne skal lave serviceaftaler på de relevante services for at sikre kommunal godkendelse af dataforsendelse.

Beskrivelse

Integrationen er en asynkron gennemstillingsintegration på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen KSD til at forespørge jobcentrene, om en sygefraværssag kan forlænges, når den nærmer sig revurderingstidspunktet. Serviceplatformen sikrer, at kaldet bliver routet til den korrekte jobcenterløsning.

I jobcenterløsningen skal der tages stilling til, om sygefraværssagen kan forlænges. Jobcenterløsningen svarer asynkront med et afslag eller en forlængelseskode. Det er også muligt for jobcenterløsningen at sende besked til KSD om, at der er igangsat forlængelse, uden at der har været sendt forudgående anmodning.

Services

Webservice / Serviceplatformen
SygefravaerServiceJC
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen.

Servicen indeholder en samling operationer, som anvendes af sygedagpengesystemet i forbindelse med kommunikationen med jobcenterløsningerne.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor kommunikation fra jobcenterløsningerne gennemstilles til sygedagpengesystemet, som leverer synkront, teknisk svar tilbage til anvender. Det forretningsmæssige svar sendes asynkront i serviceversion SygefravaerServiceKSD_2.0.

Servicen anvendes på tværs af SF2090, SF2093 og SF2095. Den indeholder ni operationer, der hver især indgår som enten forespørgsel eller svar i de forskellige integrationer.

SF2090:
- Opret
- OpdaterSelvstaendig
- OpdaterLoenmodtager
- OpdaterPensionskode
- OpdaterOphoer
- Afslut
- OpdaterStatus

SF2093:
- SendForlaengelsesanmodning

SF2095:
- SendForretningsSvar

Se dokumentationen for de enkelte integrationer for oplysninger vedr. input og output i de forskellige operationer.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/JC/Sygefravaer/2

UUID: 164d4580-430a-4e5a-b80d-ce99677442b4

EntityId: http://jc.serviceplatformen.dk/service/sygefravaer/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/JC/Sygefravaer/2

UUID: 164d4580-430a-4e5a-b80d-ce99677442b4

EntityId: http://jc.serviceplatformen.dk/service/sygefravaer/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
SygefravaerServiceKSD
Version
2.0
I drift

Formål

Servicen udstilles som en synkron webservice på Serviceplatformen.

Servicen indeholder en samling operationer, som anvendes af jobcenterløsningerne i forbindelse med deres kommunikation med sygedagpengesystemet.

Beskrivelse

Servicen er implementeret som en SOAP-webservice, hvor kommunikation fra sygedagpengesystemet gennemstilles til jobcenterløsningerne, som leverer synkront, teknisk svar tilbage til anvender. Det forretningsmæssige svar sendes asynkront i serviceversion SygefravaerServiceKSD_2.0.

Servicen anvendes på tværs af SF2090, SF2093, SF2095 og SF2096. Den indeholder fem operationer, der hver især indgår som enten forespørgsel eller svar i de forskellige integrationer.

SF2090:
- SendForretningsSvar

SF2093:
- SendForretningsSvarForlaengelse

SF2095:
- SendOpdateringFravaer

SF2096:
- HentSag
- HentSagListe

Se dokumentationen for de enkelte integrationer for oplysninger vedr. input og output i de forskellige operationer.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/KSD/Sygefravaer/2

UUID: b8412953-6454-4f82-b2d9-2668dfcad87c

EntityId: http://ksd.serviceplatformen.dk/service/sygefravaer/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/KSD/Sygefravaer/2

UUID: b8412953-6454-4f82-b2d9-2668dfcad87c

EntityId: http://ksd.serviceplatformen.dk/service/sygefravaer/2

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Beredskab ift. test

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af rute til serviceudbyders webservice

Ydelsen giver mulighed for at etablere rute til serviceudbyders webservice.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side