Gå til hovedindhold
SF2610
Tidlig Pension Hændelser

Formål

Integrationen gør det muligt at sende og modtage information om ændringer vedr. forhold for borgere i forbindelse med Tidlig Pension (TIP).

Udveksling af informationen er i første omgang udelukkede tiltænkt til at ske mellem Udbetaling Danmarks løsninger Standard Administrationsløsning og Pension.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er forbeholdt Udbetaling Danmark (UDK), og er umiddelbart alene tiltænkt UDK. Andre myndigheder, som ønsker at anvende dele af eller hele integrationen, skal derfor rette henvendelse til UDK og indgå aftale om at få adgang.

Myndigheder, som vil anvende integrationen, kan blive pålagt de omkostninger, som UDK har i forbindelse med at give adgang.

Case - Beskedfordeler sender folk på tidlig pension

Udbetaling Danmark har valgt at benytte den fælleskommunale Beskedfordeler i deres interne løsningskommunikation, når information om tidlig pension skal flyde imellem systemerne.

Læs mere
SF2610_1.0
Tidlig Pension Hændelser
Status gyldig fra
01/11/2021
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Information udveksles i form af beskeder via Fælleskommunal Beskedfordeler.

For uddybning af integrationen se dokumentationen.

Services

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_OvergangFolkepensionBeskedAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan afsendes information om overgang fra Tidlig Pension (TIP) til folkepension.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: TIP_OvergangFolkepension version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_OvergangFolkepensionBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om overgang fra Tidlig Pension (TIP) til folkepension.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_OvergangFolkepension version 1.0.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_OvergangFolkepensionBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om overgang fra Tidlig Pension (TIP) til folkepension.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_OvergangFolkepension version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAdvisBeskedAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan afsendes information om dødsfald af en modtager af Tidlig Pension (TIP). Informationen anvendes til beregning af pension for den samlevende folke-, førtids-, eller seniorpensionist.

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: TIP_PensionAdvis version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAdvisBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om dødsfald af en modtager af Tidlig Pension (TIP). Informationen anvendes til beregning af pension for den samlevende folke-, førtids-, eller seniorpensionist.

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_PensionAdvis version 1.0.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAdvisBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om dødsfald af en modtager af Tidlig Pension (TIP). Informationen anvendes til beregning af pension for den samlevende folke-, førtids-, eller seniorpensionist.

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_PensionAdvis version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAfgørelseBeskedAfsend
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan afsendes information om ændringer for en person, der modtager Tidlig Pension (TIP).

Beskrivelse

Servicen omfatter beskedtypen: TIP_PensionAfgørelse version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.prod-stoettesystemerne.dk:5671

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAfgørelseBeskedHent
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om ændringer for en person, der modtager Tidlig Pension (TIP).

Servicen anvender pull-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal hente beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_PensionAfgørelse version 1.0.

Beskedservice / Fælleskommunal Beskedfordeler
TIP_PensionAfgørelseBeskedModtag
Version
1.0
I drift

Formål

Med servicen kan modtages information om ændringer for en person, der modtager Tidlig Pension (TIP).

Servicen anvender push-mønster, dvs. at man som anvendersystem skal installere en service til at modtage beskeden fra Beskedfordeleren.

Beskrivelse

Servicen udstiller beskedtypen TIP_PensionAfgørelse version 1.0.

Eksternt testmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.eksterntest-stoettesystemerne.dk:5671

Produktionsmiljø

Endpoint: amqp://beskedfordeler.stoettesystemerne.dk:5671

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side