Gå til hovedindhold
Hængelås-tast på tastatur
Nyhed

Skifte i sikkerhedsstandard giver udfordringer i forhold til konkrete rammeværktøjer

Med indførelsen af sikkerhedsstandarden OIO IDWS Binding har KOMBIT identificeret udfordringer med bestemte versioner af .NET

Digitaliseringsstyrelsen har i længere tid henvist til OIO IDWS som ny offentlig standard for sikker dataudveksling.

Med de senere opdateringer af den fælleskommunale infrastruktur er KOMBIT gået i gang med at skrifte fra den tidligere generelt anvendte ”Liberty Basic SOAP Binding” til ”OIO IDWS Binding” på udvalgte integrationer.

Efter indførelsen af OIO IDWS på de første integrationer, er KOMBIT blevet opmærksomme på, at der følger særlige udfordringer i forhold til hvilke udviklingsværktøjer, der kan benyttes til at kode imod de integrationer og systemer, som anvender OIO IDWS.

Den konkrete udfordring

De frameworks som i dag ikke kan anvendes til at kode op imod OIO IDWS er; .NET Core samt .NET framework version 5 og 6.

I skrivende stund er der kun enkelte berørte integrationer i kommunernes fælles infrastruktur, nærmere bestemt den seneste version af SF1500 Organisation samt SF1510 Klassifikation.

Senest er SF0787 SKAT Digital Udstillingsplatform også berørt, ligesom de kommende integrationer til Næste generation Digital Post – SF1601 Afsend post og SF1606 Modtag post vil blive berørt.

Lige nu er det ikke muligt at udvikle op imod disse integrationer, hvis man anvender nogle af førnævnte rammeværktøjer i udviklingen.

Der skal findes en løsning

KOMBIT er først blevet opmærksom på denne problemstilling efter implementeringen af sikkerhedsstandarden var sat i gang. Digitaliseringsstyrelsen er også blevet gjort opmærksomme på dette problem, men melder, at deres aktuelle spidsbelastning ikke efterlader ressourcer til at afhjælpe problemet.

KOMBIT har besluttet at iværksætte dialog med leverandører om at få etableret en løsning, som - på den korte bane - gør det muligt at anvende tidligere nævnte rammeværktøjer.

Helt konkret arbejdes der på at få udviklet et kodebibliotek, der skal fungere som et tillæg til WCF-biblioteket – og som skal distribueres via Digitaliseringsstyrelsens OIO IDWS-site på digitaliser.dk. Vi bestræber os således på at bibringe en løsning, som kan understøtte udvikling i nyere versioner af .Net framework og .Net core indtil Digitaliseringsstyrelsen kan levere en mere permanent løsning.

Følg med i den videre proces

Vi vil orientere omkring den videre proces til abonnenter på notifikationerne for de integrationer som er påvirket heraf.

En bredere kommunikation forventes også at meldes ud via nyhederne i Digitaliseringskataloget, når en løsning er bestilt og har en leveringsdato.

Du kan tilmelde dig nyheder og notifikationer her.

Nyhedsoversigt