Gå til hovedindhold

Forretningsmæssigt overblik: OSS

Fælleskommunal Organisationssynkronisering er et selvstændigt system, som står imellem Fælleskommunalt Organisationssystem (ORG) på den ene side og Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) på den anden side.

Baseret på organisationsenheder i henholdsvist ORG og SOR vedligeholder systemet en liste af forslag til ændringer i SOR, som kan afvises eller godkendes – enten automatisk eller systemunderstøttet.

Således vil tidligere manuelle processer i vid udstrækning automatiseres – eller på myndighedens foranledning fortsat manuelle, men dog systemunderstøttet og struktureret.

Systemet automatiserer og understøtter arbejdsgange omhandlende  

  • Oprettelse og nedlæggelse af forbindelser mellem ORG og SOR 

  • Synkronisering af værdier, fx enhedshavne og -adresser, mellem ORG og SOR 

  • Oprettelse og efterfølgende håndtering af enheder, der udelukkende skal eksistere i SOR 

  • Overblik over ORG- og SOR -enheder 

  • Overblik over handlinger i systemet. 

I Organisationssynkroniseringssystemet (OSS) stilles forslag om at knytte eksisterende ORG- og SOR-enheder sammen. Efterfølgende ændringer i ORG-data vil enten automatisk - eller efter godkendelse - opdateres i SOR.  

Hermed spares en række arbejdsgange, som tidligere har været manuelle og papirbaserede. 

Med etableringen af et system til synkronisering af den kommunale organisation i forhold til eksterne organisationer, ser vi potentiale for at synkroniseringen på sigt udvides til at omfatte flere organisationer. 

Du kan følge med i det videre arbejde med OSS ved at abonnere på vores notifikationer her.