Gå til hovedindhold
SF2900
Fordelingskomponenten
Beskedfordeling

Formål

Fordelingskomponenten sikrer juridisk overdragelse af data mellem systemer inden for en myndighed eller mellem myndigheder med accept af modtager. Overdragelsen skal have et forretningsmæssigt formål.

En myndighed defineres her som de myndigheder, der har adgang til at anvende Serviceplatformen.

Vilkår og betingelser

Det er myndighedernes eget ansvar at indgå aftale om udveksling af disse data.

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Case - Sweco satser på den fælleskommunale infrastruktur

Swecos nye løsning, MiljøWeb, skal integrere til store dele af den fælleskommunale infrastruktur. Produktet er en strategisk satsning for ingeniør- og arkitektvirksomheden, og slutresultatet skulle gerne være Win-Win for såvel Sweco som landets kommuner.

Læs mere
SF2900_2.4
Fordelingskomponenten
Status gyldig fra
14/03/2018
Version
2.4
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af flere services end der fremgår. Vi arbejder på at få de resterende beskrevet.

Fordelingskomponenten er en teknisk komponent til udveksling af data, og kan kun sammenlignes med SFTP og Beskedfordeler. For disse gælder, at der ikke i den rene anvendelse af disse komponenter er samme mulighed for at sende tekniske og forretningsmæssige kvitteringer.

Objekter, der fordeles, omfatter:
- Sagsjournalnotater
- Sagsdokumenter
- Blanketter og formularer (semistruktureret data)

Indhold af data i blanketter og formularer defineres af de myndigheder, som ønsker at udveksle disse, men fordelingsmekanismen er den samme, som for journalnotat og sagsdokumenter.

Fordelingskomponenten arbejder i nogen grad på samme datagrundlag som Sags- og Dokumentindekset. Det vil ofte være sådan, at et anvendersystem modtager en anmodning fra et afsendersystem og beriger denne og opdaterer indekset med et sagsdokument eller journalnotat.

SF1600 kræver også konfiguration hos Digital Post, og det er samme afsendersystem KOMBIT og SysID, som anvendes i SF1600 og for SF2900.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
portDistributionService
Version
3.0
I drift

Formål

Man kan tilslutte sig Fordelingskomponent som modtagersystem eller afsendersystem eller begge dele. Der udstilles et sæt services til et afsendersystem og et andet sæt services til et modtagersystem. Disse er beskrevet hver for sig nedenfor.

Beskrivelse

Afsendersystem:
Serviceplatformen udstiller en synkron SOAP-service, som et afsendersystem kan kalde med en anmodning om udveksling/overdragelse af et sagsdokument, journalnotat eller formular. Da sagsdokumenter kan være datamæssigt store, overføres selve sagsdokumenter via SFTP, og der refereres til sagsdokumentet i anmodningen.

Serviceplatformen kalder en synkron service udstillet af afsendersystemet umiddelbart efter, modtagersystemet har modtaget anmodning, med en teknisk kvittering, der angiver om modtagersystemet kan teknisk forstå anmodningen (accepteret/afvist).

Såfremt modtagersystemet er Digital Post, vil den tekniske kvittering angive om anmodning kunne videregives til en modtagermyndighed (accept/afvist).

Når anmodningen er forretningsmæssig behandlet i modtagersystemet vil Serviceplatformen kalde afsendersystemet på samme synkrone service, som anvendes til teknisk kvittering, med en forretningsmæssig kvittering med accept eller afvisning af anmodningen.

Der modtages ikke en forretningsmæssig kvittering, hvis modtagersystem er Digital Post.

Modtagersystem:
Serviceplatformen kalder en synkron service på modtagersystemet med en anmodning fra et afsendersystem. Modtagersystemet svarer med en teknisk accept eller afvisning af anmodningen. Er det et sagsdokument, som der modtages en anmodning på, undersøger modtagersystem om dokumentet kan hentes via SFTP, før der svares på servicekaldet. Dokumentet hentes efterfølgende.

Når modtagersystemet har forretningsmæssigt behandlet en anmodning, kan modtagersystemet via en service udstillet af Serviceplatformen svare med en kvittering, som indeholder en forretningsmæssig accept eller afvisning af anmodningen.

Digital Post:
Sendes en anmodning til Digital Post, vil Serviceplatformen kalde Digital Post og alene modtage en transportkvittering som svar. Såfremt modtageren ønsker at afvise anmodningen, skal dette ske via mail-korrespondance.

Servicens datagrundlag:
Fordelingskomponenten selv indeholder kun data, der gør det muligt at fordele anmodning. Disse data er følgende:

- Myndighed
- KLE emne
- KLE emne facet
- SystemUUID

De tre første parametre angives i anmodning, og kan herefter opløses til SystemUUID.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- AuthorityContext
- SAML-token

Udveksling mellem UDK og kommunerne vil være dækket af en fælles databehandleraftale for de fælleskommunale systemer. Er der tale om systemer, der ikke er fælleskommunale, skal det undersøges, om udvekslingen er dækket af en databehandleraftale. Afsender og modtager skal også verificere om leverandøren af modtager- og afsendersystem har den fornødne instruks til databehandling.

Ønsker afsender og modtager at udveksle formularer, skal afsender og modtager selv indgå aftale om dette, samt aftale og definerer formularen.

Afsender
Digital Post skal være konfigureret til at anvende KOMBIT som afsendersystem, og der skal være opsat et materialeID, som kan anvendes af Fordelingskomponenten.

Når serviceaftale oprettes, skal Digital Post SysID og materialeID angives, samt en e-mail, hvor en afsender kan kontaktes i forbindelse med modtagelse af en anmodning gennem Digital Post.

Tilslutning til simpel SFTP på Serviceplatformen.

Modtager
Konfiguration af KLE-emne, KLE-emnefacet i relation til myndighed og system, så anmodninger kan rutes korrekt til et modtagersystem eller Digital Post.

Tilslutning til simpel SFTP på Serviceplatformen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SP/Distribution/3

UUID: 74d3c5f5-1b3c-4c6d-8366-1241f055d332

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/DistributionService/DistributionService/2

UUID: 74d3c5f5-1b3c-4c6d-8366-1241f055d332

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Etablering af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager - bemærk bestillingsfrist

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Hjælp til SFTP - bemærk bestillingsfrist

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:
•    Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
•    Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
•    Hjælp til brug af triggerfiler

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager - bemærk bestillingsfrist

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Denne supportydelse kan ikke bestilles fra den 14. august til den 14. september (for eksternt testmiljø) eller fra den 27. oktober til den 30. november (for produktionsmiljøet).

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: Systematic
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Indtast din e-mail og tryk tilmeld, for at modtage notifikationer relateret til denne integration.

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side