Gå til hovedindhold
SF2900
Fordelingskomponenten
Beskedfordeling

Formål

Fordelingskomponenten sikrer juridisk overdragelse af data mellem systemer inden for en myndighed eller mellem myndigheder med accept af modtager. Overdragelsen skal have et forretningsmæssigt formål.

En myndighed defineres her som de myndigheder, der har adgang til at anvende Serviceplatformen.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Der skal indgås aftale imellem afsender og modtager om udveksling af data og fordelingsregler skal sættes op via Fordelingskomponentens user interface.
Det er myndighedernes eget ansvar at indgå aftale om udveksling af disse data og at nedlægge aftaler igen, når disse bliver unødvendige.

Case - Sweco satser på den fælleskommunale infrastruktur

Swecos nye løsning, MiljøWeb, skal integrere til store dele af den fælleskommunale infrastruktur. Produktet er en strategisk satsning for ingeniør- og arkitektvirksomheden, og slutresultatet skulle gerne være Win-Win for såvel Sweco som landets kommuner.

Læs mere
SF2900_2.4
Fordelingskomponenten
Status gyldig fra
14/03/2018
Version
2.4
I drift

Beskrivelse

Integrationen består af flere services end der fremgår. Vi arbejder på at få de resterende beskrevet.

Fordelingskomponenten er en teknisk komponent til udveksling af data, og kan kun sammenlignes med SFTP og Beskedfordeler. For disse gælder, at der ikke i den rene anvendelse af disse komponenter er samme mulighed for at sende tekniske og forretningsmæssige kvitteringer.

Objekter, der fordeles, omfatter:
- Sagsjournalnotater
- Sagsdokumenter
- Blanketter og formularer (semistruktureret data)

Indhold af data i blanketter og formularer defineres af de myndigheder, som ønsker at udveksle disse, men fordelingsmekanismen er den samme, som for journalnotat og sagsdokumenter.

Fordelingskomponenten arbejder i nogen grad på samme datagrundlag som Sags- og Dokumentindekset. Det vil ofte være sådan, at et anvendersystem modtager en anmodning fra et afsendersystem og beriger denne og opdaterer indekset med et sagsdokument eller journalnotat.

SF1600 kræver også konfiguration hos Digital Post, og det er samme afsendersystem KOMBIT og SysID, som anvendes i SF1600 og for SF2900.

For uddybning af integrationen se den vedhæftede dokumentation.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DistributionService
Version
3.0
I drift

Formål

Man kan tilslutte sig Fordelingskomponent som modtagersystem eller afsendersystem eller begge dele. Der udstilles et sæt services til et afsendersystem og et andet sæt services til et modtagersystem. Disse er beskrevet hver for sig nedenfor.

Beskrivelse

Afsendersystem:
Serviceplatformen udstiller en synkron SOAP-service, som et afsendersystem kan kalde med en anmodning om udveksling/overdragelse af et sagsdokument, journalnotat eller formular. Da sagsdokumenter kan være datamæssigt store, overføres selve sagsdokumenter via SFTP, og der refereres til sagsdokumentet i anmodningen.

Serviceplatformen kalder en synkron service udstillet af afsendersystemet umiddelbart efter, modtagersystemet har modtaget anmodning, med en teknisk kvittering, der angiver om modtagersystemet kan teknisk forstå anmodningen (accepteret/afvist).

Såfremt modtagersystemet er Digital Post, vil den tekniske kvittering angive om anmodning kunne videregives til en modtagermyndighed (accept/afvist).

Når anmodningen er forretningsmæssig behandlet i modtagersystemet vil Serviceplatformen kalde afsendersystemet på samme synkrone service, som anvendes til teknisk kvittering, med en forretningsmæssig kvittering med accept eller afvisning af anmodningen.

Der modtages ikke en forretningsmæssig kvittering, hvis modtagersystem er Digital Post.

Modtagersystem:
Serviceplatformen kalder en synkron service på modtagersystemet med en anmodning fra et afsendersystem. Modtagersystemet svarer med en teknisk accept eller afvisning af anmodningen. Er det et sagsdokument, som der modtages en anmodning på, undersøger modtagersystem om dokumentet kan hentes via SFTP, før der svares på servicekaldet. Dokumentet hentes efterfølgende.

Når modtagersystemet har forretningsmæssigt behandlet en anmodning, kan modtagersystemet via en service udstillet af Serviceplatformen svare med en kvittering, som indeholder en forretningsmæssig accept eller afvisning af anmodningen.

Digital Post:
Sendes en anmodning til Digital Post, vil Serviceplatformen kalde Digital Post og alene modtage en transportkvittering som svar. Såfremt modtageren ønsker at afvise anmodningen, skal dette ske via mail-korrespondance.

Servicens datagrundlag:
Fordelingskomponenten selv indeholder kun data, der gør det muligt at fordele anmodning. Disse data er følgende:

- Myndighed
- KLE emne
- KLE emne facet
- SystemUUID

De tre første parametre angives i anmodning, og kan herefter opløses til SystemUUID.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:
- AuthorityContext
- SAML-token

Udveksling mellem UDK og kommunerne vil være dækket af en fælles databehandleraftale for de fælleskommunale systemer. Er der tale om systemer, der ikke er fælleskommunale, skal det undersøges, om udvekslingen er dækket af en databehandleraftale. Afsender og modtager skal også verificere om leverandøren af modtager- og afsendersystem har den fornødne instruks til databehandling.

Ønsker afsender og modtager at udveksle formularer, skal afsender og modtager selv indgå aftale om dette, samt aftale og definerer formularen.

Afsender
Digital Post skal være konfigureret til at anvende KOMBIT som afsendersystem, og der skal være opsat et materialeID, som kan anvendes af Fordelingskomponenten.

Når serviceaftale oprettes, skal Digital Post SysID og materialeID angives, samt en e-mail, hvor en afsender kan kontaktes i forbindelse med modtagelse af en anmodning gennem Digital Post.

Tilslutning til simpel SFTP på Serviceplatformen.

Modtager
Konfiguration af KLE-emne, KLE-emnefacet i relation til myndighed og system, så anmodninger kan rutes korrekt til et modtagersystem eller Digital Post.

Tilslutning til simpel SFTP på Serviceplatformen.

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SP/Distribution/3

UUID: 74d3c5f5-1b3c-4c6d-8366-1241f055d332

EntityId: http://sp.serviceplatformen.dk/service/fordeling/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SP/Distribution/3

UUID: 74d3c5f5-1b3c-4c6d-8366-1241f055d332

EntityId: http://sp.serviceplatformen.dk/service/fordeling/3

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Beredskab ift. produktion

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 3

Bestil

Bestilling af timepulje

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med bestiller. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til):  
- At bestille en workshop med en tekniker  
- At bestille et review af en drejebog, m.m.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 1-30

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Beskedfordeler i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Beskedfordelers leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Til Fordelingskomponenten er der udarbejdet en trin-for-trin vejledning, 'Kom godt i gang - Fordelingskomponenten', som hjælper dig med at gennemgå de praktiske opgaver, du skal udføre for at anvende Fordelingskomponenten.

Vejledningen henvender sig til både afsendere og modtagere af fordelingsobjekter. Ved gennemførelse af guiden med eget IT-system har du alle forudsætninger på plads for anvendelse af Fordelingskomponenten.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Selve testpakken finder du her, og det dertilhørende vejledningsmateriale finder du her:

  1. Overblik over testpakkens indhold: Kort forklaring og overblik over udarbejdet testpakke til fordelingskomponenten
  2. Opsætning af SoapUI-projekt: Gennemgang af hvordan SoapUI-projekt opsættes
  3. SoapUI-projekt: Afsendersystem: Gennemgang af SoapUI-projekt og dets opbygning
  4. Testpakke FKO med eget afsendersystem: Guide til hvordan du opsætter eget afsendersystem i testpakke til fordelingskomponenten
  5. Testpakke FKO med eget modtagersystem: Guide til hvordan du opsætter eget modtagersystem i testpakke til fordelingskomponenten
Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side