Gå til hovedindhold
SF1620
STAR Dataload
Syge- og barselsdagpenge

Formål

Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt datasæt til Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering (STAR) med en fast rutine.

Det konkrete datasæt kan være afgrænset tidsmæssigt og skal bestå af udvalgte dataentiteter fra de kommunale fagløsninger.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For hver kommunal fagløsning skal der indgås en dataudvekslingsaftale mellem STAR og de relevante kommuner.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget for de services, hvor der anvendes dynamisk rutning. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.

De kommunale fagløsninger, som afleverer dataudtræk via denne integration, kan kontaktes på:

- KP@kombit.dk
- KSD@kombit.dk
- KY@kombit.dk
SF1620_2.2
STAR Dataload
Status gyldig fra
20/12/2018
Version
2.2
I drift

Nyt i denne version

Udvidet til også at kunne håndtere rutebaseret filudveksling med implicit rutning. Det er ikke nødvendigt for eksisterende anvendere af integrationsversion 2.2 at skifte til ny trigger-fil.

Beskrivelse

Integrationen kræver, at man som kommunal fagløsning anvender følgende integrationsflow repræsenteret ved én filservice pr. datasæt, pr. anvender på Serviceplatformens SFTP-komponent:

1. Fagløsning overfører fil med dataudtræk til fagløsningens OUT-mappe i SFTP-komponent
2. Serviceplatformen flytter filen fra fagløsningens OUT-mappe til STARs IN-mappe på i SFTP-komponent
3. STAR henter filen fra SFTP-komponent

Overførslen skal opsættes efter aftale med STAR.

I denne version anvender følgende kommunale fagløsninger integrationen:
- Kommunernes Pensionssystem (KP)
- Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD)
- Kommunernes Ydelsessystem (KY)

Hver anvender er repræsenteret ved en specifik filservice. Det er kun denne service, som den pågældende anvender skal forholde sig til.

Services

Filservice / Serviceplatformen
KPDataudtrækSTAR
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Pensionssystem (KP) kan levere et på forhånd aftalt datasæt til STAR via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KP er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
KSDDataudtrækDSDW
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan levere et på forhånd aftalt datasæt til STAR/DSDV via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KSD er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
KSDDataudtrækVAS
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD) kan levere et på forhånd aftalt datasæt til STAR/VAS via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KSD er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Filservice / Serviceplatformen
KYDataudtrækSTAR
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY) kan levere et på forhånd aftalt datasæt til STAR via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket fra KY er beskrevet i den vedlagte dokumentation, herunder frekvens for udtræk samt filens navn, type, opbygning, felter og formatering.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side