Gå til hovedindhold
SF1630_B
Fagsystemdefinerede data
Ledelsesinformation

Formål

Formålet med integrationen er at stille de administrative værktøjer på Serviceplatformen til rådighed for modtagelse/overførsel af en kommunes egen ledelsesinformation fra fagløsninger, herunder især dokumentation af de aftaleforhold som gælder for overførslerne.

Integrationen giver desuden en kommune mulighed for at overføre kommunens egen ledelsesinformation fra én fagløsning (evt. hos én leverandør) til en anden fagløsning (evt. hos en anden leverandør).

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For denne integration gælder desuden:
- Afsender skal udfylde og indsende oplysningsskemaet ved bestilling af InfRef, således at GPDR-compliance m.m. sikres og dokumenteres.
- Afsender og modtager skal selv indgå de nødvendige databehandleraftaler, som sikrer forsvarlig overførsel af data og overholdelse af lovgivning.
- Afsender skal anvende rutebaseret SFTP-overførsel med angivelse af den tildelte InfRef.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF1630_B_1.0
Fagsystemdefinerede data
Status gyldig fra
01/02/2023
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen benytter dynamisk eksplicit routing. En datafil må kun indeholde data for den pågældende kommune.

Services

Filservice / Serviceplatformen
FagsystemdefineredeDataAflever
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at fagløsninger kan levere et ikke-standardiseret dataudtræk med ledelsesinformation til en kommune eller andre af kommunens fagløsninger via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket er individuelt aftalt, men fagløsninger kan have valgt at offentliggøre specifikationer, som i så fald vil være tilgængelige i bilagspakken i dokumentationen.

Filservice / Serviceplatformen
FagsystemdefineredeDataHent
Version
1.0
I drift

Formål

Formålet med filservicen er, at en kommune eller andre af kommunens fagløsninger kan afhente et ikke-standardiseret dataudtræk med ledelsesinformation fra en af kommunens fagløsninger via Serviceplatformens SFTP-komponent.

Beskrivelse

Dataudtrækket er individuelt aftalt, men fagløsninger kan have valgt at offentliggøre specifikationer, som i så fald vil være tilgængelige i bilagspakken i dokumentationen.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side.