Gå til hovedindhold
SF2530
Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministration
Kontanthjælp

Formål

Integrationen giver mulighed for, at det kommunale ydelsessystem (KY), inden udbetaling af ydelser, kan forespørge UDK betalingsadministration, om der er oprettet betalingsadministrationsaftale på en eller flere personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er bilateral mellem UDK betalingsadministration og løsningen Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF2530_3.1
Send forespørgsel til og modtag svar fra Betalingsadministration
Status gyldig fra
14/02/2020
Version
3.1
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en asynkron gennemstillingsintegration via SFTP på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen KY til at overføre filer med forespørgsler på en kommunes betalingsadministrationsaftaler hos UDK Debitor. Forespørgsel på fradrag foretages normalt før hver udbetalingskørsel i KY.

Løsningen UDK Debitor fremsøger på baggrund af forespørgslen alle aktive betalingsadministrationsaftaler, der kan ske modregning i for den pågældende kommune, og opdaterer alle de fundne betalingsadministrationsaftaler med en markering af, at der efterfølgende kan forventes en indbetaling fra kontanthjælpssystemet.

UDK Debitor returnerer asynkront et svar indeholdende alle aktive aftaler med de personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne til dækning af børnebidrag inden udbetaling af ydelser.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF2520, hvor KY overfører informationer om de tilbageholdte beløb i kontanthjælpsudbetalinger.

Services

Filservice / Serviceplatformen
BetalingsadministrationForspørgselSend
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen KY mulighed for at overføre filer med forespørgsler på en kommunes betalingsadministrationsaftaler til løsningen UDK Debitor.

Servicen indgår i et asynkront flow med BetalingsadministrationSvarHent.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en fil i fast format, som indeholder forespørgsler på en kommunes betalingsadministrationsaftaler. Der sendes en fil pr. kommune.

Filen indeholder en samlet forespørgsel for kommunen. Forespørgslen er angivet i fast format med en fastlagt længde.

Filservice / Serviceplatformen
BetalingsadministrationSvarHent
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen UDK Debitor mulighed for at overføre filer med betalingsadministrationsaftaler for de personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne, til løsningen KY.

Servicen indgår i et asynkront flow med BetalingsadministrationForspørgselSend.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en fil i fast format, som indeholder informationer om betalingsadministrationsaftaler for de personer, som skal have tilbageholdt beløb i udbetalingerne. Der sendes en fil pr. kommune.

Filen indeholder alle transaktioner for den pågældende kommune, som hver er angivet i fast format med en fastlagt længde.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side