Gå til hovedindhold
SF2601
Pensionsudbetaling under administration

Formål

Integrationen giver mulighed for, at UDK kan overføre oplysninger om pensionsudbetalinger til det kommunale ydelsessystem (KY). UDK overfører udbetalinger til kommunerne, når kommunen administrerer hele eller dele af pensionen for pensionisten.
Det kommunale ydelsessystem registrerer oplysningerne på den enkelte administrationssag, så kommunen kan varetage opgaven med at administrere pensionistens økonomi.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er bilateral mellem løsningerne UDK Pension og Kommunernes Ydelsessystem (KY).

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF2601_1.0
Pensionsudbetaling under administration
Status gyldig fra
30/08/2019
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en asynkron gennemstillingsintegration via SFTP på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af løsningen UDK Pension til at overføre oplysninger om pensionsudbetalinger til løsningen KY. De oplysninger, som overføres via integrationen, specificerer på personniveau hvilket beløb, der er overført fra UDK til kommunen i en given udbetalingsperiode.

KY kvitterer asynkront for modtagelsen af udbetalingsspecifikationen.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF1411_A version 3 og SF1411_D, hvorigennem der leveres oplysninger fra UDK Pension til KY om nye og ændrede administrationsforhold for pensionister samt øvrige statusoplysninger, der påvirker hvilke borgere, der vil være relevante ift. udbetalinger under administration.

Services

Filservice / Serviceplatformen
PensionUdbetalingSamlingModtag_I
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen UDK Pension mulighed for at overføre filer med udbetalingsspecifikationer for pensionister under administration til løsningen KY.

Servicen indgår i et asynkront flow med PensionUdbetalingSamlingModtag_O.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en XML-fil, som indeholder en udbetalingsspecifikation til en kommune. Der sendes altid en fil pr. kommune pr. dag.

En udbetalingsspecifikation består af en UdbetalingHeader indeholdende samlet information om filen, samt en liste af PensionUdbetaling-elementer, som indeholder oplysninger på personniveau.

Filservice / Serviceplatformen
PensionUdbetalingSamlingModtag_O
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen KY mulighed for at overføre filer med kvitteringer for modtagelse af filer med udbetalingsspecifikation til løsningen UDK Pension.

Servicen indgår i et asynkront flow med PensionUdbetalingSamlingModtag_I.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en XML-fil, som indeholder en kvittering for modtagelsen af en udbetalingsspecifikation.

En kvittering udfyldes som en HovedOplysningSvarType.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side