Gå til hovedindhold
SF5502
Refusionsberegninger
Ydelse

Formål

Integrationen distribuerer refusionsberegninger fra løsningen Ydelsesrefusion til STAR, løsningen FLIS og diverse kommunale LIS-løsninger.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF5502_1.0
Refusionsberegninger
Status gyldig fra
14/02/2017
Version
1.0
I drift

Beskrivelse

Månedligt genereres udtræk af data fra refusionsberegninger i løsningen Ydelsesrefusion. Der genereres et udtræk per kommune.

Det overordnede dataflow for integrationen er som følger:
- Fagsystem overfører leverance (forretningsdatafil med tilhørende triggerfil) til Serviceplatformen
- Serviceplatformen validerer triggerfil og sikrer, at der findes en modtager til leverance
- Fagsystem modtager teknisk kvittering for ansvarsoverdragelse. Det er fagsystemets ansvar selv at hente filen
- Hvis triggerfil er OK: Serviceplatformen genererer metadatafil på baggrund af triggerfil og overfører leverance (forretningsdatafil og metadatafil) til IN-mappe for det pågældende modtagersystem, dvs. STAR, FLIS eller LIS
- Modtagersystem henter herefter leverance (forretningsdatafil og metadatafil). Det er modtagersystemets ansvar at hente filen.

Services

Filservice / Serviceplatformen
RefusionsberegningerRådataOverfør
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver mulighed for at overføre refusionsberegninger fra YR til STAR og til kommunale ledelsesinformationsløsninger.

Beskrivelse

Servicen anvender Serviceplatformens SFTP-server til overførelse af udtræk af data fra refusionsberegninger i YR til STAR og kommunale ledelsesinformationsløsninger.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side