Gå til hovedindhold
SF6110
Træk i pension - trækanmodning

Formål

Integrationen giver det kommunale pensionssystem mulighed for at anmode om træk i den pension, UDK udbetaler.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Integrationen er bilateral mellem løsningen UDK Pension og det kommunale pensionssystem.

Etablering af SFTP-rute bestilles som fakturerbar supportydelse i Digitaliseringskataloget. Hvis der skal etableres en rute i forbindelse med et anvendersystems ibrugtagning af denne integration, vil der derfor være afledte omkostninger til ruteetablering.
SF6110_1.1
Træk i pension - trækanmodning
Status gyldig fra
07/05/2018
Version
1.1
I drift

Beskrivelse

Integrationen er en asynkron gennemstillingsintegration via SFTP på Serviceplatformen. Integrationen benyttes af det kommunale pensionssystem til at sende anmodninger om træk i personlige pensionstillæg til løsningen UDK Pension. Det gælder for træk i personlige tillæg mod tilbagebetaling, husleje under fængsling og ydelser med brugerbetaling (fx madordning, betaling for plejehjemsplads mv.).

UDK Pension kvitterer asynkront for modtagelsen af trækanmodningen.

Integrationen er forretningsmæssigt koblet med SF6111, hvor UDK Pension sender en trækspecifikationsliste for det faktiske træk i pensionstillæget.

Services

Filservice / Serviceplatformen
PensionTrækAnmodningModtag_I
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen UDK Pension mulighed for at overføre filer med udbetalingsspecifikation til løsningen KY.

Servicen indgår i et asynkront flow med PensionTraekAnmodningModtag_O.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en XML-fil, som indeholder en trækanmodning med anmodninger om træk i borgeres pension opdelt pr. kommune. Der sendes en fil pr. kommune.

En trækanmodning består af generel information om det samlede træk samt en liste med specifikation af de enkelte træk indeholdt i filen.

Filservice / Serviceplatformen
PensionTrækAnmodningModtag_O
Version
1.0
I drift

Formål

Servicen giver løsningen KY mulighed for at overføre filer med kvittering for modtagelse af filer med udbetalingsspecifikation til løsningen UDK Pension.

Servicen indgår i et asynkront flow med PensionTraekAnmodningModtag_I.

Beskrivelse

Filoverførslen består af en XML-fil, som indeholder en kvittering for modtagelsen af en trækanmodning.

En kvittering udfyldes som en HovedOplysningSvarType.

Supportydelser

Etablering af SFTP-rute mellem afsendersystem og modtagersystem

Ydelsen giver mulighed for at etablere SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Hjælp til SFTP

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at få hjælp til anvendelse af og opsætning af en SFTP-forbindelse til Serviceplatformen

Ydelsen giver mulighed for:

  • Hjælp til etablering af SFTP-forbindelse til Serviceplatformen
  • Vejledning i brugen af simpel, simpel med dynamisk routing og styret overførsel af filer
  • Hjælp til brug af triggerfiler
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Nedlægning af SFTP-rute mellem dataafgiver og datamodtager

En tidligere etableret en rute, som gør dataafsendersystemet i stand til at få overført en datafil til datamodtagersystemet, er nedlagt.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.562 kr.
Antal enheder: 1

Bestil
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side