Gå til hovedindhold
Penge med ikon

Forretningsmæssigt overblik: ØKO

På denne side kan du læse om:

Formålene med de enkelte økonomiintegrationer

Herunder kan du læse om de enkelte integrationers formål samt hvordan de anvendes. Ved at klikke på de enkelte integrationsnavne, kommer du ind på den respektive integrationsside.

Fælleskommunale Økonomiintegrationer (FK-ØKO) består af følgende integrationer:

 • SF1590_A Afsend økonomipostering: Denne integration benyttes, når et fagsystem vil danne og sende et bogføringsgrundlag (finansbilag) til et bogføringssystem, så dette kan benytte bilaget til at foretage korrekt kontering
   
 • SF 1590_B Debitorintegrationer: Debitorintegrationerne benyttes, når et fagsystem har dannet økonomiske krav/fordringer til en borger eller virksomhed, som kommunens debitorsystem skal opkræve. Integrationerne giver således mulighed for, at debitorsystemet holder styr på indbetalinger og rentetilskrivning, så fagsystemet ikke behøver at have funktionalitet til dette. 

  • 1590_B_1 Afsend DebitorRegistrering: Denne integration benyttes til at overdrage en fordring (økonomisk krav) fra fagsystemet til kommunens debitorsystem. Integrationen giver mulighed for, at debitorsystemet giver information tilbage til fagsystemet om indbetalinger, afskrivninger og kan også give besked til fagsystemet, når en debitorkonto lukkes i debitorsystemet.
    

  • 1590_B_2 Afsend DebitorForespørgsel: Denne integration benyttes, når et fagsystem vil hente en liste af debitorkonti eller søge på en enkelt debitorkonto i kommunens debitorsystem. Integrationen giver mulighed for at hente alle detaljerede informationer inkl. indbetalinger, afskrivninger, nedreguleringer, samt de renter og rykkergebyr, som debitorsystemet har tilskrevet.
    

  • 1590_B_3 Afsend DebitorIndbetaling: Denne integration benyttes, når et andet it-system skal kunne foretage indbetalinger på de fordringer, der er blevet registreret i debitorsystemet.
    

  • 1590_B_04 Afsend debitorkontoanmodning: Denne integration benyttes, når fagsystemet har behov for, at opkrævningsfunktionen - her repræsenteret ved debitorsystemet – autoriserer og udfører handlinger på fagsystemets debitorkonti. Handlinger, som opkrævningsfunktionen har ansvar for at udføre.
    

 • SF1590_D Afsend Faktura til Godkendelse: Denne integration kan benyttes til fakturahåndtering, så kommunens fakturahåndteringssystem kan modtage fakturaer udefra og videresende disse til det relevante fagsystem til godkendelse eller afvisning, før fakturaen betales. Dette giver mulighed for en central modtagelse og registrering af indkomne faktura, og for en decentral fakturahåndtering. 

  Forretningsafklaring, forberedelse og anvendelse af SF1590_D
  I dokumentet Anvisninger til anvendelse af SF1590_D finder du en række til emner til forretningsafklaringer i forbindelse med analyse, design og implementering af integrationen. Anvisningerne er både en guide til leverandører af fagsystemer, som ønsker at tage integrationen i brug, og en hjælp til en kommune (eller anden bestiller), som ønsker at kravsætte eller gå i dialog med en leverandør om anvendelse af integrationen. Anvisningerne oplyser om en række valgmuligheder, som det vil være hensigtsmæssigt at afklare i forbindelse med specificering, udvikling, implementering og idriftsættelse.
   

 • SF1590_E Afsend Betalingsanmodning til NemKonto: Denne integration kan benyttes, når et fagsystem skal foretage en udbetaling af et beløb til enten en borger eller en virksomhed, og dette skal ske via NemKonto.