Gå til hovedindhold
Lysregulering

Fælleskommunalt Organisationssystem: Ibrugtagning og Adgang

For at komme i gang med at bruge det fælleskommunale organisationssystem og få adgang til en kommunes organisationsdata, skal du gennemgå et par adgangsgivende trin. Herunder beskrives de detaljer, som er specifikke for det fælleskommunale organisationssystem.

Detaljeret beskrivende ibrugtagningsvejledninger er udarbejdet i to versioner; en for de anvendere der kun skal læse Vejledning: ibrugtagning som læse-anvender, og en for de anvendere der også skal skrive Vejledning: ibrugtagning som skrive-anvender til systemet.

Vær opmærksom på at opgaverne skal udføres i det eksterne testmiljø, og at du ved idriftsættelse til produktion skal gentage dele af disse opgaver i produktionsmiljøet.

Registrering af it-system

Hvis jeres it-system ikke er registreret på det fælleskommunale administrationsmodul, så er det her du starter. I administrationsmodulet skal du registrere it-systemet som typen "Anvendersystem". I det eksterne testmiljø skal it-systemet være oprettet med et testcertifikat, og i produktion skal det oprettes med et produktionscertifikat.

Test med egen fiktive myndighed

Hvis jeres organisation ikke allerede har et samarbejde med en kommune, og dermed testmuligheder med deres data, tilbyder KOMBIT at I kan oprettes som en fiktiv testmyndighed/organisation på det eksterne testmiljø. Dermed har I mulighed for at kunne opsætte og afprøve testscenarier med egen organisation, inden kommunen inkluderes i udviklingsprocessen. Læs mere om test på Fælleskommunalt Organisationssystem: Test.

Oprettelse af serviceaftaler som læse-anvender

Ved oprettelse af en læse-serviceaftale til det fælleskommunale organisationssystem skal du være opmærksom på at oprette serviceaftalen med rollen ”udstil”. Derudover skal der også være en fyldestgørende beskrivelse om hvorfor og hvad du skal bruge servicen til. Man skal derudover være opmærksom på at angive, om man har behov for at få adgang til personhenførbare data i form a navn og cpr-nummer på medarbejdere. Se detaljeret information omkring dette i ibrugtagningsvejledningen for læse-anvendere.

Oprettelse af serviceaftaler som skrive-anvender

Ved oprettelse af en skrive-serviceaftale til det fælleskommunale organisationssystem skal man være opmærksom på at oprette serviceaftalen både med rollen ”udstil” og rollen ”rediger”, samt med en fyldestgørende beskrivelse om hvorfor og hvad man skal bruge servicen til. Vær også opmærksom på at angive om du har behov for at få adgang til personhenførbare data i form a navn og cpr-nummer på medarbejdere. Se detaljeret information omkring dette i ibrugtagningsvejledningen for skrive-anvendere.

Adgangsstyring for systemer

For at kunne kalde webservicesene benyttes tokensikkerhed via den fælleskommunale sikkerhedsmodel. Du kan læse mere om sikkerhedsmodellen og tokensikkerhed under "Adgangsstyring for Webservicespå siden Adgangsstyring for systemer. 

Idriftsættelse til produktion

Når du gerne vil idriftsætte jeres løsning i produktionsmiljøet med rigtige kommunale data, skal du oprette it-systemet med et produktionscertifikat. Derudover skal du oprette serviceaftaler med de kommuner som leverer de rigtige data. Vær opmærksom på at ændre de webservice-endpoint-url’er, entity-id’er og certifikater man benytter i jeres løsning, så de stemmer overens med produktionsmiljøet. 

Brugergrænseflade til Fælleskommunalt Organisationssystem

Som en del af Fælleskommunalt Organisationssystem, er der også udviklet en brugergrænseflade som tillader kommuner at kunne læse og ændre deres organisationsdata. Denne brugergrænseflade tilgås via den fælleskommunale adgangsstyring for brugere, og kræver derfor, at man i sin lokale identity-provider bliver tildelt en specifik jobfunktionsrolle. En detaljeret vejledning for at ibrugtage brugergrænsefladen findes her.

Adresserne til de to brugergrænseflader er følgende: