Gå til hovedindhold
SF1470
Sags- og Dokumentindeks
Sag og Dokument

Formål

Integration giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde metadata vedrørende sager og dokumenter i Sags- og Dokumentindekset, således at de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

For alle anvendersystemer (modtager- og afsendersystemer) gælder følgende særlige vilkår:
- Det er et vilkår for tilslutning til indekserne, at anvisningerne overholdes. Anvisningerne beskriver det forretningsmæssige indhold af og formatet på alle felter i indekset, og hvilke oplysninger, der er obligatoriske, når der afleveres data til indekset. Ændringer til anvisningerne varsles under samme vilkår, som er gældende for ændringer i eksisterende integrationer og services.

For afsendersystemer gælder der herudover følgende særlige vilkår:
- Et afsendersystem skal løbende holde oplysningerne i indekset opdateret med ændringer i afsendersystemet. Opdateringen af indekset skal ske umiddelbart efter data er ændret i afsendersystemet, dvs. inden for få minutter.
- Oplysninger der ikke umiddelbart er tilgængelige i afsendersystemet, eventuelt fordi de er logisk eller fysisk slettet, skal slettes fysisk fra indekset.
- Ved tilslutning til indekset skal afsendersystemet aflevere alle relevante oplysninger, dvs. at alle oplysninger, der vedligeholdes i afsendersystemet, og som kan indeholdes i indekset, skal afleveres.

Case - Sammenhængende it til sagsbehandlerne i Syddjurs

Sags- og Dokumentindeks hjælper Syddjurs Kommune et vigtigt skridt på vejen mod større systemsammenhæng for kommunens sagsbehandlere.

Læs mere
SF1470_3.0
Sags- og Dokumentindeks
Status gyldig fra
03/05/2023
Version
3.0
I drift

Nyt i denne version

Generelt:
- Sikkerhedsmodellen er ændret fra WS-policy til OIOIDWS.
- Nye endpoints, da der nu kaldes direkte til Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
- Mulighed for at benytte to nye intervalsøgninger: OprettetTidspunktInterval og SenestAendretInterval

Sag:
- I forbindelse med ’Importer Sag’ kræves det, at attributten ’OprettetTidspunkt’ udfyldes med den dato en sag er oprettet i fagsystemet. ’OprettetTidspunkt’ kan senere ændres, men ikke fjernes.
- Muligt at fravælge, at der dannes sagsnotifikationer sammen med oprettelse og/eller opdatering af sager.
- Der er indført formatkontrol på to urn til ejendom. Øvrige urn til definering af sagsgenstande kontrolleres ikke.
- Sagstilstandene Bestilt og Udført er udfaset. For eksisterende sager oprettet med disse tilstande gælder stadig, at hvis de fremsøgte sager er registreret med tilstanden ’Bestilt’ eller ’Udført’ bliver tilstanden konverteret til ’Afgjort’. Hvis der søges specifikt på sagstilstand med værdierne ’Bestilt’, ’Udført’ eller ’Afgjort’ vil alle sager, der matcher det samlede søgeudtryk og har en af de tre tilstande, blive udsøgt og tilstanden vil blive konverteret til ’Afgjort’.
- Det er ikke længere muligt at tilknytte et sagsarkiv til sagen.
- Det er ikke længere muligt at tilknytte sagsparter af typen ’Virksomhed’ med et SE-nummer.
- Det er kun muligt at supplere sagspart-relationen med information om brugervendt nøgle og fuldt navn.
- Information om CVR-nr., CPR-nr., SE-nr. og P-nr. kan ikke længere registreres.
- Det er ikke længere muligt at benytte operationerne: ’Passiver Sag’ og ’Slet Sag’.
- Det er muligt at benytte et nyt part-format til sagsparter af typen ’Person’, der ikke har et CPR-nummer. Det nye partformat er: urn:oio.us:personid: [0-9] {7}.

Dokument:
- I forbindelse med ’Importer Dokument’ kræves det, at attributten ’OprettetTidspunkt’ udfyldes med den dato et dokument er oprettet i fagsystemet. ’OprettetTidspunkt’ kan senere ændres, men ikke fjernes.
- Det er ikke længere muligt at tilknytte en dokumentvariant til dokumentet.
- Det er ikke længere muligt at tilknytte dokumentparter af typen ’Virksomhed’ med et SE-nummer.
- Det er kun muligt at supplere dokumentspart-relationen med information om brugervendt nøgle og fuldt navn.
- Information om CVR-nr., CPR-nr., SE-nr. og P-nr. kan ikke længere registreres.
- Det er ikke længere muligt at benytte operationerne: ’Passiver Dokument’ og ’Slet Dokument’.
- Det er muligt at benytte et nyt part-format til dokumentparter af typen ’Person’, der ikke har et CPR-nummer. Det nye partformat er: urn:oio.us:personid: [0-9] {7}
- Dokumenttyperne ’plan’ og ’andet’ vil fremover blive returneret på samme måde, som alle andre dokumenttyper.

Flere ændringer i den nye version medfører ligeledes ændringer i anvisningerne til anvendelse af Sagsobjektet og anvisningerne til anvendelse af Dokumentobjektet. Et overblik over disse kan ses i de seneste releasenotes for de opdaterede anvisningsdokumenter, ligesom de kan ses direkte i ’Dokumenthistorik’ i anvisningsdokumenterne til Sagsobjektet og Dokumentobjektet.

Beskrivelse

Integrationen består af tre services, der giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde metadata vedrørende forretningsobjekterne Sag og Dokument i Sags- og Dokumentindekset.

De tre services indeholder tilsammen fem operationer: Kassér, Fjern, Fremsøg, Importer og Opdatér.

Integrationen indeholder data fra diverse fag- og ESDH-løsninger, der vedrører sags- og dokumentobjekter, sammen med tilhørende relationer og roller. Der er ikke en fast datakilde, der leverer data til indeksene. Af fagsystemer vil det være løsninger som fx Kommunernes Ydelsessystem, UDK, SAPA og Kommunernes Sygedagpengesystem. Derudover vil mange kommunale ESDH-løsninger kunne levere data til indeksene.

Services

Webservice / Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
DokumentIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Dokument i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder to operationer:

- Kassér – anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Dokument, fx sletning af en relation.

- Fjern – anvendes til fysisk sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Dokument. Dokumenter kan også fjernes i sammenhæng med sletning af en eller flere sager – se servicen SagDokumentIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/dokumentindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.stoettesystemerne.dk/dokumentindeks/6

Webservice / Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
SagDokumentIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Denne service anvendes til at importere, opdatere, fjerne og fremsøge forretningsobjekterne Sag og Dokument i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder fire operationer:

- Import – anvendes til at tilføje nye sager og/eller dokumenter til indekset.

- Opdatér – anvendes til at opdatere eksisterende sager og/eller dokumenter i indekset, herunder til at tilføje journalnotater.

- Fjern – anvendes til at fjerne (fysisk slette) sager og evt. relaterede dokumenter fra indekset.

- Fremsøg – anvendes til at læse sager og/eller dokumenter i indekset.

For fysisk sletning af dele af sags- eller dokumentobjekter (fx sletning af en relation) anvendes operationen Kassér i hhv. servicen SagIndeksService og servicen DokumentIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sagdokumentindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.stoettesystemerne.dk/sagdokumentindeks/6

Webservice / Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks
SagIndeksService
Version
6.0
I drift

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Sag i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder én operation:

- Kassér – anvendes til fysisk sletning af dele af et forretningsobjekt af typen Sag, fx sletning af en relation på sagen.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodel:

- OIO IDWS

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.eksterntest-stoettesystemerne.dk/sagindeks/6

Produktionsmiljø

Endpoint: https://sagsogdokumentindeks.stoettesystemerne.dk/sagindeks/6

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Indlæs data i Sags- og Dokumentindeks

Indlæsning af eksisterende data i Sags- og Dokumentindeks.

Ydelsen omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 42.808 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Sags- og Dokumentindeks

Oprettelse af Integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Sags- og dokumentindeks i driftsmiljøet.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 5.500 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Undersøgelse af langsomme forespørgsler

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille en analyse af langsomme forespørgsler. Disse forespørgsler skal være rettet mod et af følgende Støttesystemer:

 • Organisation
 • Klassifikation
 • Sags- og dokumentindeks
 • Ydelsesindeks
   
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 11.125 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sletning af bevillinger uden tilhørende sager

Med denne ydelse kan bestilles dokumentation af bevillinger uden sager samt efterfølgende sletning af disse bevillinger. Ydelsen kan bestilles af fx KOMBIT, Leverandører og/eller Myndigheder/Anvendere.

KMD gør følgende :

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: Se under 'Vilkår'.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

 • Hul igennem test
 • Systemintegrationstest
 • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Anvendersystemer kan få indlæst data i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks på to måder:

 1. Testdata indlæses af Anvender selv ved at benytte SOAP-snitfladen med operationen "Importer".
 2. Testdata indlæsning bestilles hos Støttesystemernes leverandør som en supportydelse her.

Bemærk:

 • Det er Anvenderens eget ansvar at skabe testdata til indlæsning.
 • Anvender kan indgå aftale med en anden Anvender om at teste sammen med dennes indlæste sager.

Koordinering

Af hensyn til allokering af myndigheder og modtagelse af organisationsformularer uden personhenførbare data, bør test koordineres via KOMBIT (FKI@kombit.dk).

I de tilfælde, hvor anvender selv er i tæt samarbejde med en kommune omkring testen på Eksternt testmiljø, kan de selv forestå denne koordinering. KOMBIT skal dog stadig orienteres om disse aktiviteter for at sikre, at andre anvenderprojekter ikke har sammenfaldende testaktiviteter.

Kodeeksempler

Kodeeksemplerne demonstrerer, hvordan klasser genereres på baggrund af WSDL-filerne og hvordan webservices kaldes for bl.a. Sags- og Dokumentindeks. Kodeeksemplerne for .NET understøtter .NET 4.8. Der er kendte udfordringer med OIOIDWS, hvis man anvender nyere versioner af .NET - i maj 2023 publicerede KOMBIT derfor et kodebibliotek, der er en videreudvikling af Digitaliseringsstyrelsens OIOIDWS.Net-pakke.

Hændelser

Via integration til Beskedfordeleren kan man abonnere på ændringer i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks, så der modtages notifikationer, når sager ændrer tilstand til:

 • Sag.fremdrift=status opstået (=start)
 • Sag.fremdrift=status afsluttet (=slut)
Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du finder mere information på siden om Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks. Anvisninger og mapningsdokumenter finder du på denne side.
 

Nyt i denne version

Ændringerne i denne version har som mål at øge kvaliteten af de data, der via snitfladerne indlæses i de bagvedliggende Støttesystemer.

- TransaktionsUUID i request headeren er blevet obligatorisk, så de bagvedliggende systemer altid afviser multiple forsøg på at gennemføre samme transaktion.

- Længde- og formatrestriktioner er blevet indført på en række felter i snitfladerne, så et større antal af anvisningernes påbud håndhæves. Restriktionerne fremgår af skemaerne til de nye snitfladeversioner.

Beskrivelse

Denne integrationsversion er lukket for tilgang af nye anvendere.

Denne version udfases 1. oktober 2025.

Integrationen består af tre services, der giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde metadata vedrørende forretningsobjekterne Sag og Dokument i Sags- og Dokumentindekset. De tre services indeholder tilsammen syv operationer: Passiver, Kassér, Slet, Fjern, Fremsøg, Importer og Opdatér.

Integrationen indeholder data fra diverse fag- og ESDH-løsninger, der vedrører sags- og dokumentobjekter, sammen med tilhørende relationer og roller. Der er ikke en fast datakilde, der leverer data til indeksene. Af fagsystemer vil det være løsninger som KMD Sag, KY, UDK, SAPA, KSD, E&E. Derudover vil mange kommunale ESDH-løsninger kunne levere data til indeksene.

Services

Webservice / Serviceplatformen
DokumentIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Dokument i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder fire operationer, hvoraf kun to er relevante at anvende:

- Kassér – anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Dokument, fx sletning af en relation.

- Fjern – anvendes til fysisk sletning af et eller flere forretningsobjekter af typen Dokument. Dokumenter kan også fjernes i sammenhæng med sletning af en eller flere sager – se servicen SagDokumentIndeksService.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen SagDokumentIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen SagDokumentIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/DokumentIndeks/5

UUID: b4a2e66a-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/DokumentIndeks/5

UUID: b4a2e66a-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
SagDokumentIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Denne service anvendes til at importere, opdatere, fjerne og fremsøge forretningsobjekterne Sag og Dokument i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder fire operationer:

- Import – anvendes til at tilføje nye sager og/eller dokumenter til indekset.

- Opdatér – anvendes til at opdatere eksisterende sager og/eller dokumenter i indekset, herunder til at tilføje journalnotater.

- Fjern – anvendes til at fjerne (fysisk slette) sager og evt. relaterede dokumenter fra indekset.

- Fremsøg – anvendes til at læse sager og/eller dokumenter i indekset.

For fysisk sletning af dele af sags- eller dokumentobjekter (fx sletning af en relation) anvendes operationen Kassér i hhv. servicen SagIndeksService og servicen DokumentIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagDokumentIndeks/5

UUID: b4a2e912-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagDokumentIndeks/5

UUID: b4a2e912-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Webservice / Serviceplatformen
SagIndeksService
Version
5.0
Under udfasning

Formål

Servicen anvendes til fysisk sletning af dele af forretningsobjektet Sag i Sags- og Dokumentindeks.

Beskrivelse

Servicen indeholder tre operationer, hvoraf kun én er relevant at anvende:

- Kassér – anvendes til fysisk sletning af dele af et forretningsobjekt af typen Sag, fx sletning af en relation på sagen.

- Passivér – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen SagDokumentIndeksService.

- Slet – er under udfasning og må ikke anvendes. Anvend i stedet servicen SagDokumentIndeksService.

Servicen er udstillet med følgende sikkerhedsmodeller:

- Certifikat - AuthorityContext
- SAML-Token

Eksternt testmiljø

Endpoint: https://exttest.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagIndeks/5

UUID: b4a2ea70-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Produktionsmiljø

Endpoint: https://prod.serviceplatformen.dk/service/SagDokument/SagIndeks/5

UUID: b4a2ea70-f2e8-11e8-8eb2-f2801f1b9fd1

EntityId: http://sagdokument.serviceplatformen.dk/service/sagdokumentindeks/5

Fejlkoder: Link til fejlkode

Supportydelser

Bestilling af Timepulje

Supportydelsen giver rekvirenten mulighed for at bestille en timepulje til brug for hjælp til at løse en specifik opgave, eller som deltager i en workshop med rekvirenten. 

Ydelsen giver fx mulighed for (men er ikke begrænset til): 
• At bestille en workshop med en tekniker
• At bestille et review af en drejebog, m.m. 
• At bestille hjælp i forbindelse med test

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: 3-30

Bestil

Indlæs data i Sags- og Dokumentindeks

Indlæsning af eksisterende data i Sags- og Dokumentindeks.

Ydelsen omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 42.808 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Integration til Sags- og Dokumentindeks

Oprettelse af Integration mellem et anvendersystem og Støttesystemet Sags- og dokumentindeks i driftsmiljøet.

Dette omfatter:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 5.500 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Undersøgelse af langsomme forespørgsler

Supportydelsen giver anvendere mulighed for at bestille en analyse af langsomme forespørgsler. Disse forespørgsler skal være rettet mod et af følgende Støttesystemer:

 • Organisation
 • Klassifikation
 • Sags- og dokumentindeks
 • Ydelsesindeks
   
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 11.125 kr.
Antal enheder: 1

Bestil

Sletning af bevillinger uden tilhørende sager

Med denne ydelse kan bestilles dokumentation af bevillinger uden sager samt efterfølgende sletning af disse bevillinger. Ydelsen kan bestilles af fx KOMBIT, Leverandører og/eller Myndigheder/Anvendere.

KMD gør følgende :

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: Se under 'Vilkår'.
Antal enheder: 1

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med bestillerens planlagte idriftsættelse. I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Støttesystemerne i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Støttesystemernes leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

 • Hul igennem test
 • Systemintegrationstest
 • End to end test 

I bestillingen angives hvilket Støttesystem(er), beredskabet ønskes for:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Anvendersystemer kan få indlæst data i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks på to måder:

 1. Testdata indlæses af Anvender selv ved at benytte SOAP-snitfladen med operationen "Importer".
 2. Testdata indlæsning bestilles hos Støttesystemernes leverandør som en supportydelse her.

Bemærk:

 • Det er Anvenderens eget ansvar at skabe testdata til indlæsning.
 • Anvender kan indgå aftale med en anden Anvender om at teste sammen med dennes indlæste sager.

Koordinering

Af hensyn til allokering af myndigheder og modtagelse af organisationsformularer uden personhenførbare data, bør test koordineres via KOMBIT (FKI@kombit.dk).

I de tilfælde, hvor anvender selv er i tæt samarbejde med en kommune omkring testen på Eksternt testmiljø, kan de selv forestå denne koordinering. KOMBIT skal dog stadig orienteres om disse aktiviteter for at sikre, at andre anvenderprojekter ikke har sammenfaldende testaktiviteter.

Kodeeksempler

Kodeeksemplerne demonstrerer, hvordan klasser genereres på baggrund af WSDL-filerne og hvordan webservices kaldes for bl.a. Sags- og Dokumentindeks. Kodeeksemplerne for .NET understøtter .NET 4.8. Der er kendte udfordringer med OIOIDWS, hvis man anvender nyere versioner af .NET - i maj 2023 publicerede KOMBIT derfor et kodebibliotek, der er en videreudvikling af Digitaliseringsstyrelsens OIOIDWS.Net-pakke.

Hændelser

Via integration til Beskedfordeleren kan man abonnere på ændringer i Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks, så der modtages notifikationer, når sager ændrer tilstand til:

 • Sag.fremdrift=status opstået (=start)
 • Sag.fremdrift=status afsluttet (=slut)
Læs mere

Anvend integrationen i produktion

Du finder mere information på siden om Fælleskommunalt Sags- og Dokumentindeks. Anvisninger og mapningsdokumenter finder du på denne side.
 

Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side