Gå til hovedindhold
SF1518
Sikkerhed - Administrationsmodul webservice-enabling
Adgangsstyring

Formål

Integrationen giver mulighed for at kunne oprette og administrere it-systemer og jobfunktionsroller i den fælleskommunale infrastruktur via et API. Integrationen henvender sig både til it-leverandører og myndigheder.

Vilkår og betingelser

Du finder et link til de Generelle vilkår nedenfor i den blå sidefod.

Case - Bred implementering af Fælleskommunal Adgangsstyring for brugere giver administrative gevinster

De seneste år har man i Favrskov Kommune arbejdet strategisk for, at de kommunale fagløsninger løbende kommer på den centrale komponent.

Læs mere
SF1518_2.1.0
Sikkerhed - Administrationsmodul webservice-enabling
Status gyldig fra
01/07/2015
Version
2.1.0
I drift

Beskrivelse

Integrationen giver mulighed for, at it-leverandører kan opdatere eksisterende serviceudbydere og brugervendte systemer, og myndigheder kan oprette, opdatere og slette jobfunktionsroller.

Man kan:
- Hente og opdatere de brugervendte systemer, som ens egen organisation har adgang til
- Hente og opdatere alle serviceudbydere, som ens egen organisation har adgang til
- Hente alle myndigheder
- Hente eksisterende jobfunktionsroller, som er ejet af eller delegeret til den pågældende organisation
- Oprette, opdatere og slette en jobfunktionsrolle
- Hente brugervendte systemer, der er tilgængelige for organisationen
- Hente brugersystemroller tilhørende et brugervendt system, så disse kan kombineres til nye jobfunktionsroller

Følgende servicekald udstilles via API'et:

GET /xapi/itsystemer/brugervendtesystemer
Hent alle brugervendte systemer, som organisationen ejer.

GET /xapi/itsystemer/brugervendtesystemer/{UUID}
Hent et brugervendt system ud fra dets UUID.

PUT /xapi/itsystemer/brugervendtesystemer/{UUID}
Opdater et brugervendt system.

GET /xapi/itsystemer/serviceudbydere
Hent alle serviceudbydere, som organisationen har adgang til.

GET /xapi/itsystemer/serviceudbydere/{UUID}
Hent en serviceudbyder ud fra dens UUID.

PUT /xapi/itsystemer/serviceudbydere/{UUID}
Opdater en serviceudbyder.

GET /xapi/organisationer/myndigheder
Hent alle myndigheder.

GET /xapi/dataafgraensningstyper/availableforitsystem/{UUID}
Hent alle dataafgrænsningstyper, der er til rådighed for et it-system, ud fra it-systemets UUID.

GET /xapi/jobfunktionsroller
Hent alle jobfunktionsroller, der enten er ejet af eller delegeret til organisationen.

POST /xapi/jobfunktionsroller
Opret jobfunktionsrolle.

GET /xapi/jobfunktionsroller/brugervendtesystemer
Hent alle brugervendte systemer, som organisationen har adgang til.

GET /xapi/jobfunktionsroller/brugervendtesystemer/{UUID}/roller
Hent alle brugersystemroller, som hører til et brugervendt system.

GET /xapi/jobfunktionsroller/{UUID}
Hent en jobfunktionsrolle ud fra dens UUID.

PUT /xapi/jobfunktionsroller/{UUID}
Opdater en jobfunktionsrolle.

DELETE /xapi/jobfunktionsroller/{UUID}
Slet en jobfunktionsrolle.

Supportydelser

Hjælp til opsætning af Adgangsstyring for brugere

Denne ydelse giver bestilleren mulighed for at få støtte under forløbet med implementering af Adgangsstyring for brugere i en brugervendt applikation. Det være sig overordnet introduktion til koncepterne i Adgangsstyring eller svar på spørgsmål af en mere teknisk karakter. 
Ydelsen forudsætter dermed ikke et forudgående kendskab til Adgangsstyring. 
Nedenfor listes de dele af forløbet som vi kan hjælpe med, men også de områder som ligger uden for vores domæne. Vi vil altid forsøge at afklare om brugerens behov kan dækkes af ydelsen inden vi påbegynder leveringen.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: Aftales

Bestil

Hjælp til opsætning af sikkerhed

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til opsætning af sikkerhed på Serviceplatformen.
Ydelsen giver mulighed for: 

  • Hjælp til opsætning af sikkerhed for bestillers IT-system på Serviceplatformen 
  • Hjælp til fejlsøgning i forbindelse med eventuelle tekniske vanskeligheder ved sikkerhedsløsningen
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 7-10

Bestil

Introduktion til sikkerhedsmodellen

Ydelsen giver mulighed for at bestille en introduktion til sikkerhedsmodellerne i rammearkitekturen.

Ydelsen giver mulighed for at bestille en tekniker til at give en introduktion af sikkerhedsmodellerne, som benyttes i rammearkitekturen, med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål fra bestiller vedr. løsningen og bestillers brug af sikkerhedsmodellen.

En generel introduktion er udgangspunktet, men bestilleren kan angive at et særligt område ønskes gennemgået:

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-6

Bestil

Oprette organisation i det Fælleskommunale Administrationsmodul

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille oprettelse af en organisation, såfremt en organisation ønsker at benytte Fælleskommunalt Administrationsmodul og Serviceplatformen Administrationsmodul og ikke allerede er oprettet i systemet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Nedlægge organisation

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille hjælp til nedlæggelse af en organisation, såfremt en organisation ikke længere ønsker at benytte STS Administration og Serviceplatformen Administrationsmodul.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: IBM
Enhedspris: 1.328 kr.
Antal enheder: 2-3

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Adgangsstyring i produktionsmiljøet

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Adgangsstyrings leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i produktionsmiljøet for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i produktionsmiljøet.

Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Beredskabsydelse til Fælleskommunal Adgangsstyring i Eksternt testmiljø

Denne ydelse er rettet mod anvendere, der har behov for et teknisk beredskab hos Fælleskommunal Adgangsstyrings leverandør(-er) i forbindelse med fx gennemførsel af implementering i Eksternt testmiljø for at sikre ekstra opmærksomhed i forbindelse med dennes opgaver i testmiljøet.

Supportydelsen giver bestiller mulighed for at bestille et teknisk beredskab i forbindelse med en bestillers planlagte: 

  • Hul igennem test
  • Systemintegrationstest
  • End to end test 
Læs mere

Teknisk support
Leverandør: KMD
Enhedspris: 1.500 kr.
Antal enheder: Minimum tre timer

Bestil

Sådan testes integrationen

Er det første gang du skal have adgang til en integration der anvender webservice, er der hjælp at hente i vejledningen ’Kom godt i gang –webservice’. Vejledningen har fokus på teknik og indeholder et praktisk eksempel på de trin du skal igennem, for at få adgang til en webservice på infrastrukturen.

Du kan finde flere gode vejledninger, blandt andet om hvordan du benytter certifikater på infrastrukturen, her.

Læs mere
Tilmeld notifikationer

Service Level Agreement (SLA)

Information om SLA’er og åbningstider for den fælleskommunale infrastruktur finder du på denne side