Gå til hovedindhold
SF1320_A
Person
CPR - Hændelser (SKI 02.19)
Version
2.2
I drift
Integrationen tilvejebringer og videresender relevante personhændelser på CPR-området for kommunale fagsystemer. Et konkret eksempel kunne være, at en borger er blevet skilt og fraflyttet kommunen. Kommunens fagsystem vil i den forbindelse modtage besked om ændring af civilstatus, opdateret adresse og ændring af kommune. Fagsystemerne er herefter i stand til at kunne reagere på hændelserne ift. de myndighedssager og arbejdsgange, som de understøtter.

Bemærk, at integrationen ikke leverer personhændelser fra udlændingeområdet.

1 version i alt

SF1520
Person
CPR replika opslag (SKI 02.19)
Version
4.0
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

2 versioner i alt

SF1525
Person
Persondata Samling Hent
Version
2.1
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer adgang til opslag af detaljerede personoplysninger, herunder historik, på en enkeltperson ud fra et CPR-nummer.

2 versioner i alt

SF6000
Person
Adresse4 - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge kontaktadresse på en given person – typisk grænsegængere, der arbejder i Danmark og har bopæl i udlandet.

Integrationen udfases 31. december 2023. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 CPR replika opslag (version 4.0) eller SF1525 Persondata Samling Hent (version 2.1) for fremsøgning af personoplysninger. Bemærk, at sikkerhedsmodel og dataformat er anderledes.

1 version i alt

SF6001
Person
ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

1 version i alt

SF6002
Person
CPR Abonnement
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at indhente et givent datasæt i CPR-registret, som der er indledningsvis er sat et abonnement op på. Det kan fx være en kommune eller en liste af personer.

2 versioner i alt

SF6003
Person
CPR Kommunekode Service
Version
1.0 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge en bopælskommune ud fra et CPR-nummer.

Integrationen udfases 31. december 2023. Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 CPR replika opslag (version 4.0) eller SF1525 Persondata Samling Hent (version 2.1) for fremsøgning af personoplysninger. Bemærk, at sikkerhedsmodel og dataformat er anderledes.

1 version i alt

SF6004
Person
CPR Service
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at tilgå samtlige af de CPR-data, der findes i CPR-registret.

1 version i alt