Gå til hovedindhold
SF1320_A
Person
CPR - Hændelser (SKI 02.19)
Version
2.2
I drift
Integrationen tilvejebringer og videresender relevante personhændelser på CPR-området for kommunale fagsystemer. Et konkret eksempel kunne være, at en borger er blevet skilt og fraflyttet kommunen. Kommunens fagsystem vil i den forbindelse modtage besked om ændring af civilstatus, opdateret adresse og ændring af kommune. Fagsystemerne er herefter i stand til at kunne reagere på hændelserne ift. de myndighedssager og arbejdsgange, som de understøtter.

Bemærk, at integrationen ikke leverer personhændelser fra udlændingeområdet.

1 version i alt

SF1520
Person
CPR replika opslag (SKI 02.19)
Version
4.0
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer mulighed for at fremsøge de personoplysninger, der er nødvendige for den kommunale sagsbehandling og forvaltningsvirksomhed.

2 versioner i alt

SF1525
Person
Persondata Samling Hent (SKI 02.19)
Version
2.1
I drift
Integrationen giver kommunernes fagsystemer adgang til opslag af detaljerede personoplysninger, herunder historik, på en enkeltperson ud fra et CPR-nummer.

2 versioner i alt

SF6000
Person
Adresse4 - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1
Udfaset
Integrationen er udfaset.

Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 CPR replika opslag (version 4.0) eller SF1525 Persondata Samling Hent (version 2.1) for fremsøgning af personoplysninger. Bemærk, at sikkerhedsmodel og dataformat er anderledes.

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge kontaktadresse på en given person – typisk grænsegængere, der arbejder i Danmark og har bopæl i udlandet.

1 version i alt

SF6001
Person
ADRSOG1 - CPR Opslag (lokal)
Version
1.1
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge personer, der bor eller har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

1 version i alt

SF6002
Person
CPR Abonnement
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at indhente et givent datasæt i CPR-registret, som der indledningsvist er sat et abonnement op på. Det kan fx være en kommune eller en liste af personer.

2 versioner i alt

SF6003
Person
CPR Kommunekode Service
Version
1.0
Udfaset
Integrationen er udfaset.

Vi henviser i stedet til integrationerne SF1520 CPR replika opslag (version 4.0) eller SF1525 Persondata Samling Hent (version 2.1) for fremsøgning af personoplysninger. Bemærk, at sikkerhedsmodel og dataformat er anderledes.

Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at fremsøge en bopælskommune ud fra et CPR-nummer.

1 version i alt

SF6004
Person
CPR Service
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at tilgå samtlige af de CPR-data, der findes i CPR-registret.

1 version i alt