Gå til hovedindhold
SF0101
DemoService
Version
1.0
I drift
Integrationen er med til at give leverandører af kommunale fagløsninger mulighed for at komme godt i gang med at udvikle integrationer til Serviceplatformen. Integrationen skal typisk anvendes i forbindelse med introduktion til Serviceplatformen.

Konkret giver integrationen mulighed for, at systemudviklere kan lave et første servicekald til Serviceplatformen, som viser at der er teknisk adgang mellem systemudviklerens miljø og Serviceplatformens eksterne testmiljø.

1 version i alt

SF0200
Alive Service
Version
2.0
I drift
Integrationen giver leverandører af kommunale fagløsninger mulighed for at tjekke teknisk status på en række af Serviceplatformens komponenter og services. Desuden giver den mulighed for at tjekke ændringshistorik på eksternt udstillede services.

1 version i alt

SF0201
Alive Besked
Version
1.0
I drift
Formålet med integrationen er, at et it-system, som modtager beskeder fra Fælleskommunal Beskedfordeler, har mulighed for at sikre sig, at der er flow i beskederne gennem et dueslag.

Integration er en pendant til SF0200 Alive Service.

1 version i alt

SF1461
Beskedfordeling
Modtag beskeder via Beskedfordeler (SKI 02.19)
Version
2.0
I drift
Formålet med integrationen er, at gøre det teknisk muligt at modtage beskeder om forretningshændelser, som er relevante for sagsbehandling i it-systemer, der er tilknyttet den fælleskommunale infrastruktur.

Denne integration har erstattet SF1460_A, SF1460_B og SF1460_D.

2 versioner i alt

SF1462
Beskedfordeling
Afsend beskeder via Beskedfordeler (SKI 02.19)
Version
2.0
I drift
Formålet med integrationen er, at gøre det teknisk muligt at afsende en besked om en forretningshændelse, som kan være relevant for andre it-systemer, der er tilknyttet den fælleskommunale infrastruktur.

Denne integration har erstattet SF1460_C.

2 versioner i alt

SF1470
Sag og Dokument
Sags- og Dokumentindeks (SKI 02.19)
Version
3.0
I drift
Integration giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde metadata vedrørende sager og dokumenter i Sags- og Dokumentindekset, således at de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

2 versioner i alt

SF1472
Sag og Dokument
Hent borgers kontrolsager fra anden sektor
Version
1.0
I drift
Integrationen udstiller funktionalitet til at hente oplysninger om kontrolsager på tværs af sektorer. Det kan være Udbetaling Danmark (UDK), der henter oplysninger om kontrolsager hos en kommune, eller det kan være en kommune, der henter oplysninger om en kontrolsag hos UDK. En kommune kan ikke søge efter kontrolsager hos en anden kommune.

Udveksling af oplysninger om ydelser mellem UDK og kommuner er underlagt særlig lovgivning, og integrationen sikrer, at udveksling sker i henhold til Lov om Udbetaling Danmark.

1 version i alt

SF1490
Ydelse
Ydelsesindeks (SKI 02.19)
Version
3.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset, så de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

2 versioner i alt