Gå til hovedindhold
SF1490
Ydelse
Ydelsesindeks (SKI 02.19)
Version
2.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagsystemer mulighed for at aflevere til og vedligeholde overordnede oplysninger og metadata vedrørende bevilgede ydelser og økonomiske effektueringer (udbetalinger) i Ydelsesindekset, så de kan udveksles med øvrige fagsystemer og overbliksløsninger, som fx løsningerne SAPA og Borgerblikket.

1 version i alt

SF1590_A
Økonomi
ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) (SKI 02.19)
Version
2.12
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at levere finansposteringer til kommunens bogføringssystem. En typisk anvendelse er, at fagløsningen har udstedt en ordre på at få foretaget en udbetaling via NemKonto, hvorefter fagløsningen sender finansposteringerne – dvs. bogføringsgrundlaget – for udbetalingen til bogføringssystemet.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen (ØiR).

1 version i alt

SF1590_B_01
Økonomi
Afsend DebitorRegistrering (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overdrage fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) til det af kommunen valgte debitorsystem. Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen tilbage om indbetalinger og afskrivninger af de pågældende fordringer, samt advisere om statusskifte på debitorkonti i debitorsystemet.

I forbindelse med at Gældstyrelsen tager PSRM (inddrivelsesløsning som erstatter EFI) i brug er integrationen tilpasset nye krav fra Gældstyrelsen. Det vil sige, at integrationen desuden sikrer, at debitorsystemet kan videresende fordringer fra kommunens debitorsystem til Gældstyrelsen til inddrivelse.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

1 version i alt

SF1590_B_02
Økonomi
Afsend DebitorForespørgsel (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at fremsøge egne og andres debitorregistreringer i kommunens debitorsystem.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

1 version i alt

SF1590_B_03
Økonomi
Afsend DebitorIndbetaling (SKI 02.19)
Version
3.9
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage indbetalinger på egne og andres fordringer (mellemværende mellem borger og kommune) i det af kommunen valgte debitorsystem.
Desuden kan debitorsystemet informere fagløsningen, når der er fordringer, der kan foretages indbetaling på.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

1 version i alt

SF1590_D
Økonomi
Afsend Faktura til Godkendelse (SKI 02.19)
Version
2.2
I drift
Integrationen giver et fakturahåndteringssystem mulighed for at sende fakturaer til et kommunalt fagsystem til decentral kontrol og håndtering. Et fagsystems behandling af fakturainformation kendes også under termen fakturaudlån.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

1 version i alt

SF1590_E
Økonomi
Afsend Betalingsanmodning til NemKonto (SKI 02.19)
Version
1.0
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at foretage udbetalinger via NemKonto. NemKonto understøtter komplette og ukomplette betalinger, som resulterer i en pengeoverførsel mellem betalers bankkonto og modtagers bankkonto.

NemKonto er understøttet i systemet NemKonto System (NKS). Integrationen er tiltænkt de fagløsninger, som ikke ønsker at tilgå NKS direkte, fx hvor fagløsningen har behov for at sende mere end 25.000 betalingsanmodninger pr. år, og samtidig ikke ønsker at etablere en infrastruktur med en MQ Server. Integrationen formidler betalingsanmodninger uændret fra fagsystem til NKS.

Integrationen er en del af Økonomi i Rammearkitekturen, ØiR.

1 version i alt

SF1630
Ledelsesinformation
Ledelsesinformation - dataload (SKI 02.19)
Version
2.3
I drift
Integrationen giver kommunale fagløsninger mulighed for at overføre et på forhånd aftalt dataudtræk med fagrelevant ledelsesinformation til kommunernes egne ledelsesinformationssystemer (LIS) eller gennem det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS). Dataudtrækket skal derfor i udgangspunktet dels leveres til FLIS, som flere kommuner pt. er tilsluttet, og dels op til 98 separate kommuners LIS-systemer.

Fagløsningen kan således stille data til rådighed for den kommunale eller fælleskommunale ledelsesopfølgning.

1 version i alt