Gå til hovedindhold
SF0741
Sundhed
Sagshændelser fra AES
Version
3.0
I drift
Integrationen adviserer anvenderne om ændringer i arbejdsskadesager, der bliver registreret hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

2 versioner i alt

SF0770_A
Personskat
SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger
Version
3.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente indkomstoplysninger fra eIndkomst på vegne af en myndighed til brug for sagsoplysning for en borger.

2 versioner i alt

SF0770_B
Personskat
SKAT Indkomst - Indberetninger
Version
2.7.6
I drift
Integrationen gør det muligt for myndigheder at indberette indkomst og ydelser til Skattestyrelsens løsning eIndkomst via Serviceplatformen. Ligeledes kan der oprettes og afsluttes ansættelses-/indkomstforhold på en borger, hvilket er en forudsætning for at kunne indberette indkomst for en borger. Myndigheder har pligt til at indberette disse oplysninger.

1 version i alt

SF0770_D
Personskat
SKAT eIndkomst - Opslag skattekort
Version
2.4.0
I drift
Integrationen giver et anvendersystem mulighed for at hente en liste med en borgers skattekort på vegne af en kommune. Listen består af skattekort, der har været anvendt til det pågældende forretningsmæssige formål inden for den angivne periode.

1 version i alt

SF0770_E
Personskat
Abonnement på hændelser vedr. eIndkomst
Version
2.8
I drift
Formålet med integrationen er, at en kommune eller anden myndighed kan abonnere på hændelser om indberetninger af indkomst til SKATs løsning eIndkomst.

1 version i alt

SF0780
Personskat
Årsopgørelse
Version
2.4 Denne version er lukket for tilgang
I drift
Integrationen henter en persons årsopgørelser fra et af de seneste tre opgjorte skatteår. Oplysningerne hentes fra Skattestyrelsen. Integrationen anvendes kun af løsningen Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD).

1 version i alt

SF0785
Personskat
KommunaleYdelserOverskydendeskatHent
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning
Integrationen udfases 30. juni 2024. Vi henviser i stedet til SF0787 SKAT Digital Udstillingsplatform.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere.

Med integrationen kan der hentes oplysninger om restskatbeløb i senest dannede årsopgørelse til brug i sagsbehandling af kommunale ydelser.

1 version i alt

SF0786
Personskat
KommunaleYdelserSenestDannedeAaOPHent
Version
1.1 Denne version er lukket for tilgang
Under udfasning
Integrationen udfases 30. juni 2024. Vi henviser i stedet til SF0787 SKAT Digital Udstillingsplatform.

Integrationen er lukket for tilgang af nye anvendere.

Integrationen understøtter sagsbehandling af kommmunale ydelser ved at give svar på, om en eller flere personer har fået dannet en årsopgørelse inden for et bestemt tidsinterval i et bestemt indkomstår.

1 version i alt